راهنمای استفاده از سیستم کلاس آنلاین

راهنمای استفاده از سیستم کلاس آنلاین در ابتدای ورود به سیستم برگزاری کلاس شما با این صفحه مواجه می شوید در صورتی که دستگاه شما مجهز به میکروفن است و شما نیازمند استفاده از آن هستید گزینه microphone و در غیر ادامه مطلب