آموزش مجازی 

آموزش مجازی  آموزش الکترونیکی بدون داشتن یک سامانه آنلاین معنا ندارد، اما آموزش الکترونیکی چیست؟ آموزشی که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی باشد را آموزش الکترونیکی می گویم، در واقع استفاده از ابزارهایی که از فناوری اطلاعات استفاده می کنند ادامه مطلب

راهنمای استفاده از سیستم کلاس آنلاین

راهنمای استفاده از سیستم کلاس آنلاین در ابتدای ورود به سیستم برگزاری کلاس شما با این صفحه مواجه می شوید در صورتی که دستگاه شما مجهز به میکروفن است و شما نیازمند استفاده از آن هستید گزینه microphone و در غیر ادامه مطلب